Helena & Andrzej Bartoszewicz

25-437 Kielce,

 Osiedle Na Stoku 41/1

rudeziolko@gmail.com

tel. 41 362 46 63, 507 122 468,

787404097, 570655477